امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
این کتاب پاسخ ‏هایی بی پرده، قطعی و از لحاظ پزشکی دقیق به تمامی سوالاتی که درباره ‏ی مدیریت و کنترل اگزمای خودتان یا فرزندتان دارید به شما می‏ دهد.

اگزما حالتی از التهاب و خارش پوست است که در صورت آگاهی نداشتن از آن و یا بدون یک درمان صحیح می ‏تواند مشکل زا باشد. این کتاب با دانش پزشکی بسیار دقیق به شما کمک خواهد کرد.

مطالب این کتاب شامل:
دانستنی ‏های کاربردی و قطعی برای کنترل اگزما در هر شرایطی از زندگی.
پاسخ ‏های پزشکی دقیق،
ساده و قابل فهم به پرسش ‏های اشخاص که به گونه‏ ای درگیر اگزمای خودشان یا خانواده شان هستند.
تذکرات و نکته ‏های با اهمیت از نویسندگان متخصص همراه با راه کارهایی در جهت یاری رساندن به خودتان یا فرزندتان و اینکه کودکان چقدر می‏توانند در کنترل و درمان اگزما کمک کنند.
صفحات کتاب :
226

کتاب های مشابه پیشگیری و درمان اگزما