امتیاز
5 / 0.0
خرید چاپی
150,000
15%
ت 127,500
نظر شما چیست؟
در این کتاب، شما مطالب متنوعی درباره جنبههای متعدد تغییر کودک در طول این یک سال خواهید آموخت. بخش اول کتاب، «چگونگی رشد و تغییرات کودک یکساله» نحوه تغییر کودک بر اثر اندیشیدن او، چگونگی عملکرد کودک نسبت به والدین و راههای استفاده از حسها و مهارتهای فیزیکی برای یادگیری را تشریح میکند. در این بخش، همچنین کلیدهایی درباره نیازهای رشدونمو کودک یکساله در فعالیتهای زندگی روزانه که بخش عمده وقت شما با یکدیگر را پر میکند شامل تغذیه، خواب، آموزش کنترل ادرار، اجابت مزاج و استفاده از توالت و نظمپذیری را خواهید آموخت. هر کلید این بخش را میتوان جداگانه مطالعه کرد، اما درصورت مطالعه تمامی کلیدها، توانایی بیشتری برای درک احساسات و رفتار کودک یکسالهتان پیدا خواهید کرد. رشدونمو کودک نوپا، بهصورت مجموعهای درهمآمیخته و ترکیبی از افتوخیزها، توأم با گامهایی به جلو و بازگشتهایی به عقب اتفاق میافتد و پیشرفت در هر مورد بر سایر موارد نیز تأثیرگذار است. اگر از پیشرفت کلی و تسلسل آنچه که در این یک سال در انتظار شماست درک کاملی داشته باشید، مشاهده افت و خیزهای رشد و نمو کودک دلبندتان برای شما لذتبخش خواهد بود. بخش دوم، «چگونگی خلق و خوی کودک» تفاوتهای رفتاری کودکان با یکدیگر همراه با جزئیات مربوطه را شرح میدهد تمامی یکسالهها در نهایت دوره یکسانی از رشدونمو را طی میکنند، اما این دوره برای هر کودک دارای مشخصات منحصربهفردی است. درصورت آگاهی داشتن از خلق و خوی کودکتان، با تفاوتهای او نسبت به سایر کودکان و احتمالا نسبت به والدینش، بسیار سادهتر و راحتتر برخورد خواهید کرد. بخش سوم، به شرح «نمونه رفتارهای درست و نادرست کودک»، تمام مواردی که یکسالهها به مقابله با قدرت تحمل و بردباری، مهربانی و محبت والدینشان برمیخیزند، میپردازد. اگرچه کودک، ساعتها سبب لذت و شادی و سرگرمی والدینش خواهد بود، ولی کم نیستند لحظاتی که والدین را به استیصال و سرخوردگی میکشاند و شادی آنها را از وجود خود کمرنگ میکند. این کلیدها، شما را با نحوه مهار و کنترل کردن کودک نوپا همزمان با آزمایشهایی که او از محدودیتهای فردیاش و نیز محدودیتهای شما به عمل میآورد، آشنا میکند.
شابک :
9789646181588
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
194
دیویی :
649/122

کتاب های مشابه کلیدهای رفتار با کودک یک ساله

با موفقیت اضافه شد
0