نظر شما چیست؟
سرطان نوعی اختلال مولکولی و ژنتیکی است که در آن کنترل تزاید سلولی از دست رفته است. مکانیسم پایه در تمام سرطان ها جهش در رده ی زایا و یا به طور شایع تر در سلول های پیکری می باشد.

پاتولوژی مولکولی سرطان، اطلاعات جامعی در زمینه های مختلفی از جمله تشخیص بیماری، مراقبت سلامت بیمار، انتخاب درمان، پایش نتایج درمان، پیش آگهی، پیش بینی خطر بیماری، استراتژی های پیشگیری، تعیین بیمار و نمونه، و اپیدمیولوژی بالینی را فراهم می کند. با توجه به پیشرفت دانش پاتولوژی مولکولی، داشتن اطلاعاتی در زمینه انجام تست های تشخیصی بهتر و آسان تر، جهش های ژنی برای کاربرد بالینی، تفسیر نتایج و نکات مهم برای انجام تست ها، مهم می باشند.

جراحان، متخصصین گوارشی، انکولوژیست ها، اندوکرینولوژیست ها، متخصصین نورولوژی و پاتولوژیست ها و بسیاری از رشته های دیگر پزشکی باید از این بیماری ها به صورت کامل آگاهی داشته باشند و تست های مولکولی مربوط به هر کدام از آن ها را به طور کامل بشناسند و زمان استفاده و موارد کاربرد این تست ها را بدانند و اینکه چگونه بیمارانی که دچار سندرم های سرطان ارثی هستند و یا فامیل آن ها که مستعد ایجاد سرطان هستند را مدیریت نمایند.
صفحات کتاب :
310
کنگره :
RC۲۶۱‭‏‫‬‭/آ۹پ۲ ۱۳۹۵
دیویی :
‏‫‬‭۶۱۶/۹۹۴
کتابشناسی ملی :
۴۶۰۹۰۲۸
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه پاتولوژی مولکولی سرطان