امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 5 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی است.
صفحات کتاب :
13

کتاب های مشابه تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی

با موفقیت اضافه شد
0