امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
خرید چاپی
50,000
10%
ت 45,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم

کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم اثر اصغر طاهرزاده توسط انتشارات لب المیزان منتشر شده است. این کتاب مجموعه ای از چند سخنرانی است که پیاده شده و به چاپ رسیده است. بنابراین باید توجه داشت که ماهیت اساسی مطالب کتاب، خطابه و اقناعی است.

بحث از مدرنیته آنچنان گسترده است که اگر یک دانشجو و یا طلبه تصمیم بگیرد دربارة آن مطالعه نماید، در مرحلة اول دچار حیرت و سرگردانی می شود، به خصوص که در نقد مدرنیته اهداف متفاوتی از طریق منتقدین پیگیری می شود و لذا همواره این ضرورت احساس می شد که کتابی در نقد مدرنیته به صورت آموزشی و با نظم موضوعات و با رویکرد به تمدن اسلامی تدوین شود تا به عنوان مبنای اولیة تفکر، زبان نقد مدرنیته را ساماندهی کند و بتوان با مطالعة آن به یک جمع بندی نسبت به جایگاه فلسفی و تاریخی مدرنیته رسید.

فرهنگ مدرنیته و توهم، برای مخاطب ابتدایی که می خواهد مطالعه و اندیشه در باب مدرنیته را آغاز کند، کتاب مناسبی است چرا که مباحث را با زبانی ساده ارائه می کند و نکات اصلی مورد نظر خود را بارها مورد تأکید قرار می دهد.

گزیده کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم

غرب بعد از رنسانس در معنی «خدا» و «انسان» و «جهان» به انحراف افتاد و در نتیجه با واقعیات عالم، درست برخورد نکرد و تمدنی به وجود آورد که بیشتر حواب گوی خیالات بشر است، تا روح واقع بینی او، و به جای تعامل با طبیعت و به انکشاف کشاندن آن، به تخریب و تسلط بر آن پرداخت.

بشر جدید به جای تغییر خود برای هر چه بیشتر شایسته قرب اللهی شدن، به تغییر و تخریب طبیعت پرداخت و بندگی خود را در زندگی زمینی فراموش کرد.

شابک :
978-964-2609-01-7
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
158
کنگره :
‫‬‭‭BP229/3‫‬‭‭/ط2ف4 1388
دیویی :
297/489
کتابشناسی ملی :
1017097

کتاب های مشابه فرهنگ مدرنیته و توهم