امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
هزاران نفر دچار مشکل اعتیاد به مواد هستند. گاهی آنها مواد مصرف می‌کنند، الکل می‌نوشند و یا سیگار می‌کشند تا خاطرات خوشایندی داشته باشند و نگرانی‌های خود را فراموش کنند. برخی از خانواده‌ها، مشکل خود را مخفی می‌کنند و از درخواست کمک شرم و هراس دارند. پیامدهای مشکل اعتیاد بسیار گسترده و وسیع است.
اعتیاد پشت درب خانه‌های ما است، و ما باید با دانش، درمان، پیشگیری و سیاست‌های اعتیاد آشنا باشیم. این راهنما یک وسیله عملیاتی است که روشهای کمک به خانواده‌ جهت درک، تشخیص، و مقابله با اعتیاد را نشان می‌دهد. همچنین برای مداخله با اعضای خانواده (همسر، همشیر‌ها، والدین) که با الکل، سیگار یا مواد مشکل دارند، پیشنهاداتی ارائه شده است.
صفحات کتاب :
51

کتاب های مشابه راهنمای خانواده