کتاب راز دعوت pdf رایگان

آموزه هایی از قرآن و حدیث درباره تبلیغ

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
واژه «تبلیغ» که در طول تاریخ مطرح و دارای جایگاه خاص و مهمّی بوده، دارای معنای وسیعی است. در «تبلیغ»، ارتباط «گوینده» با «شنونده»، «گیرنده» و «فرستنده» با انگیزه‏های مختلف برقرار می‏شود. امروزه در پهنه فن آوری، «تبلیغ» و ایجاد «ارتباط»، و «سازندگی یا تخریب» و «اصلاح یا انحراف و فساد»، فقط فنّ «سخن و سخنوری» مطرح نیست، بلکه روان‏شناسی، جامعه‏شناسی و مانند آن نیز برای رسیدن به نتیجه بهتر و استفاده بهینه از وسائل ارتباطی مطرح است...
دیویی :
297/045
کتابشناسی ملی :
707359
شابک :
964-7309-74-0
صفحات کتاب :
144
کنگره :
BP11/62‭/م‌83ر2

کتاب های مشابه راز دعوت