خرید کتاب معماهایی برای رازگشایی از عالم

کتاب چاپی معماهایی برای رازگشایی از عالم

تامین کننده: ابر و بُن
نوع جلد : شومیز
توضیحات درباره کتاب

کامران وفا، از برندگان مدال دیراک در سال 2008، استاد کرسی هولیس در ریاضیات و فلسفهٔ طبیعی در دانشگاه هاروارد است. او با بهرهگیری از معماهایی ساده و قابلفهم اصول فیزیک را برای خوانندهٔ غیرمتخصص تبیین میکند. همچنین با نگاهی ریاضی به این اصول، به داد و ستد بین فیزیک و ریاضیات که بهشدت درهمتنیده اما عمیقا با هم متفاوتاند، میپردازد. راهبرد او بر مقایسهٔ نگاههای مختلف و حتی متعارض به یک موضوع بنا شده است. او نشان میدهد که چگونه نگریستن از منظرهای مختلف به یک موضوع به غنای دانشمان از آن میانجامد. مثالها و معماهایی که او میآورد دورهٔ تاریخی وسیعی را شامل میشود: هم از تفکرات باستانی برای درک محیط و عالم بهره میبرد، مثلا در تخمین ارتفاع اتمسفر؛ و هم از رویکردهای مدرن و نظریههای بسیار پیچیده و ژرف همچون نظریهٔ ریسمان که میکوشد جهان را در کوچکترین مقیاسها توصیف کند.معماهایی برای رازگشایی از عالم بررسی تحسینبرانگیزی است در مورد مفاهیم بنیادی فیزیک و ریاضی نوین در بستر طرح معما. این روش یکی از نامتعارفترین و مسحورکنندهترین رویکردهایی است که تاکنون با آن روبهرو شدهام

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
264
دیویی :
530/01
شابک :
9786004902861
سال نشر :
1400
نظرات درباره کتاب معماهایی برای رازگشایی از عالم
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.
خرید کتاب