امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
آیه‌ها به تفکیک با متن عربی و ترجمه‌ی فارسی آن، همراه با مفهوم کلی هر آیه، نکات کلیدی آیه‌ها، سؤالات تحقیقی از متن آیه‌ها و پاسخ کوتاه به آن و همچنین سؤالات و پاسخ‌های تفصیلی، مجموعه مطالب کتاب را شامل می‌شود.
... این سخن نورانی از رسول خدا(ص) است که فرمود: آن گاه که آشوب و فتنه ها، چونان قطعه های شبِ تاریک و ظلمانی به شما روی آوردند؛ قرآن را جان پناهِ خود قرار دهید که قرآن در پیشگاهِ حق وساطتش، پذیرفته و چاره سازی آن، تأیید شده است. هر کس قرآن را، راهنمای خود گیرد، به مقصد مطلوب که همانا بهشت جاوید است درآید و هر که رهنمودهای قرآن را در بلاهای سختِ روزگار، ناشنیده گیرد و بدانها پشت نماید، او را به جایگاه بدکاران که همان دوزخ است با خواری دراندازد.
... افسوس که امّت اسلام این کلام نورانیِ پیامبر خدا را - که درود حق به روان پاک انور و آل اطهرش باد - ناشنیده گرفت!! و کیمیای سعادتِ خود را، در پیروی از دشمنان ضدّ اسلام، جستجو کرد!! و آنچه خود داشت از یاد برد! عزّت و کرامت و سربلندی خویش را از بیگانگان تمنّی نمود و در وانفسای تشنگیِ مُشکلات، سَراب خصم عنود را آب انگاشت! و نقدِ موجود خود را که از مصدر وَحْی نزول یافته بود، رها ساخت و با دشمنان دیرین دین و آیین، طرح دوستی و رفاقت درانداخت! و آنچه داشت در میدان مسابقه ی رقابت مادّی و سیاست یکسر و تمامآ باخت! و لاجرم به دریوزگی و بدبختی گرفتار آمد.
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539‬
سال نشر :
1383

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد چهاردهم)