امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
محبّت و مودّت به پاک‌ترین انسان‌ها که مأمور هدایت بشریت نیز هستند، اوج به ثمررساندن زندگی است. زیرا اولاً؛ در این مسیر محبّت است که اشارت می‌کند و جلو می‌برد. ثانیاً؛ سمت و سوی آن محبّت به سوی انسان‌های معصومی است که تعین کمال انسانی‌اند. و در این بستر عشق حقیقتاً به ثمر می‌رسد و دوست‌داشتن سرکوب نمی‌گردد...
صفحات کتاب :
362
کنگره :
‫‬‭‬‭‭BP196/65‫‬‭‬‭‭/ط2م2 1389
دیویی :
‫‬‭‭297/652
کتابشناسی ملی :
1964837
شابک :
978-964-2609-24-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه مبانی نظری و عملی حب اهل بیت