امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روشهای معمول و قدیمی برای تربیت کودکان امروزی چندان مؤثر نیست.
روشهایی که هم مارا خسته می کند و هم به روح و روان کودک لطمه وارد می سازد
بهتر است با روشهای نوین علمی و روز جهان آشنا شده و کودک خود را «بهتر» تربیت کنیم تا از مشاجرات و ناهنجاریهای رفتاری جلوگیری کرده و در کنار یک کودک سالم «راحت تر» زندگی کنیم.
این کتاب با جمع آوری بهترین، جدیدترین و در عین حال با زبان ساده و کاربردی مطابق با فرهنگ خانواده های ایرانی شما را یاری خواهد کرد.
صفحات کتاب :
106

کتاب های مشابه کودک خود را بهتر تربیت کنیم، راحت تر زندگی کنیم