امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 1 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,500
نظر شما چیست؟
کتاب موهبت درمان، به دانشجویان اندرز می دهد که به جای فرقه گرایی، به تکثرگرایی درمانی که در آن، مداخلات مؤثر، از میان گرایش های گوناگون درمانی استخراج می شود، متوسل شوند. در عین حال، چهارچوب کاری اروین د. یالوم، بیشتر از همه، درمان های اگزیستانسیال و بین فردی است و اغلب توصیه ها را از این دو نگرش بیرون می آورد.

کتاب موهبت درمان (The Gif Of The Therapy) دربردارنده یادداشت هایی از وی درباره مفهوم و رویکرد روان درمانی خاصی به نام روان درمانی اگزیستانسیال است.

اروین د. یالوم (Irvin D. Yalom) دربارۀ این کتاب می گوید:
توصیه ها و اندرزهای موجود در این کتاب، از یادداشت های من در چهل و پنج سال کار بالینی استخراج شده و ترکیبی غریب از نظرات و فنونی است که از آن ها در کار استفاده کرده ام.

این اندیشه ها، خودسرانه، شخصی، و گاهی چنان بکر هستند که بعید می دانم خوانندگان این کتاب موهبت درمان، بتوانند مشابه آن ها را در جای دیگری بیابند.

در نتیجه، این کتاب را نه یک کتاب راهنما، بلکه ضمیمه ای برای تکمیل یک برنامه جامع آموزشی می دانم. در انتخاب این هشتاد و پنج فصل، بیشتر از ترتیب، و پیروی از قاعده ای ویژه، کوشیده ام بر اتفاق و اشتیاق تمرکز کنم. کار را با فهرستی دویست شماره ای آغاز کردم و از آن میان، آنچه را که برانگیزاننده اشتیاقی کمتر بود، کنار نهادم.

عامل دیگری نیز در گزینش این هشتاد و پنج یادداشت دخالت داشت. داستان هایی که اخیرا نوشته ام، حاوی توصیف های زیادی راجع به روش های گوناگون درمانی مفید در کار بالینی من بوده اند، ولی چون مبنای نوشتاری کتاب ها، طنزآلود است، تعداد زیادی از خوانندگان نمی دانند تا چه اندازه درتوصیف روش های درمانی جدی بوده ام. «موهبت درمان» فرصتی ایجاد کرد تا این موضوع را آشکار سازم.

این یادداشت ها، مجموعه ای از مداخلات درمانی و عبارات مطلوب من است که بسیار کم بر نظریه پردازی و بسیار زیاد بر فنون عملی تمرکز دارد. خوانندگان مایل به مطالعه پیش زمینه های نظری، می توانند «روان درمانی اگزیستانسیال» و «روان درمانی گروهی نظری و کاربردی» را که کتاب های مرجع محسوب می شوند، بخوانند.

تحصیل در رشته های پزشکی و روانپزشکی موجب شد اصطلاح بیمار را به جای مراجع یا مشتری به کار ببرم. واژه بیمار برای عده ای مفهوم درمانگری کناره گیر، فاقد علاقه، فاقد تعهد، و از همه مهم تر، مستبد دارد. با مطالعه کتاب موهبت درمان، خواهید دید که هدفی جز ترغیب به ایجاد و حفظ رابطه ای درمانی مبتنی بر تعهد، صراحت، و برابری انسان ها نداشته ام.

تعداد زیادی از کتاب ها، از جمله آثار من، نکته هایی محدود را به عنوان ماده اولیه به کار برده اند و برای پیوند دادن این نکته ها به هم، به میزان قابل توجهی بتن نیاز است. در این کتاب، نکته ها را به صورت نامحدود برگزیده ام و در عوض، بتن پیونددهنده را حذف کرده ام تا شکلی داستان مانند به آن بدهم.
صفحات کتاب :
272
کنگره :
RC480‏‫‬‮‭/ی24ھ9 1394
دیویی :
616/8914
کتابشناسی ملی :
4186204
شابک :
978-600-7436-57-8‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه موهبت درمان

با موفقیت اضافه شد
0