امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع دانشجویان است.
صفحات کتاب :
27
مدت زمان :
38 دقیقه

کتاب های مشابه دانشجویان