کتاب معجزه بیان pdf

مهارت های علمی فن بیان

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مهمترین آفت بیان عدم خودباوری و عقده ی حقارت و خودکم بینی می باشد که از همان دوران کودکی و در مراحل تعلیم و تربیت کودک آن را می بایست جستجو کرد.

محصلِ مضطربی که از جواب دادن درس در جمع می ترسد و همه ی محفوظاتش را فراموش می کند اگر کمک حرفه ای نگیرد، با این ترس و دلهره در بزرگی هم احساس شایستگی نمی کند، خود را لایق نمی داند و قدرت ایستادن روی پاهای خود را ندارد.

اگر هدف های بیهوده و بی اهمیت دارید، اگر از مردم دوری می کنید، اگر بیش از حد حساس و متوقع شده اید، اگر بی تحرک و بی بند و بار و ساکت و کم حرف شده اید، اگر کج فهم و بدبین و بهانه تراش شده اید، متأسفانه نشانه های احساس خودکم بینی و حقارت در شما مشاهده می شود.
دیویی :
808/51
کتابشناسی ملی :
2027579
شابک :
978-964-2897-55-1‬
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
167
کنگره :
PN4129‭‬‭ /ف2‏‫‭ر9 1389

کتاب های مشابه معجزه بیان