امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
یکی از مهم ترین آسیب هایی که علم در ایران به آن مبتلا شده است رشد فزاینده مسائل و شکلات مرتبط با اخلاق حرفه ای علم است. این آسیب می تواند صورت علم را مخدوش و محتوای آن را تهی و اعتماد ناپذیر کند.

دست یابی به فضای هنجاری مناسب برای توسعه علوم اجتماعی در ایران مستلزم شناخت و فهم این فضا در فرایند آموزش، پژوهش، نشر، و کاربرد این علم است. توسعه علم، از جمله علوم اجتماعی، بدون تسهیل فضای هنجاری آن تقریباً غیرممکن است. ایجاد فضای هنجاری مناسب برای پیش برد علم در ایران مستلزم شناسایی و بررسی سطوح و گونه های هنجارگریزی و تبعیت نکردن از اخلاق علم و عوامل به وجود آورنده آن است.

نظر به اهمیت نهاد علم و نقش شناختی آن در این نوشتار تلاش شده است برخی از این آسیب ها شناسایی و تصویری گویا از آن ها ارائه شود.

برای سهولت شناخت مسئله و بررسی و تحلیل آن، اخلاق علم را می توان شامل اخلاق آموزش علم، اخلاق پژوهش علم، اخلاق نشر علم، و اخلاق کاربرد علم در نظر گرفت.
صفحات کتاب :
209
کنگره :
BJ۵۱‏‫‭/ق۲‮الف‬۳ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‬‮‭۱۷۰
کتابشناسی ملی :
۴۷۸۴۲۵۰
شابک :
978-964-426-920-2‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران

با موفقیت اضافه شد
0