نظر شما چیست؟
علی سیاه استکان ها را توی لگنچه آب می زند و در می آورد. ذغال سر قلیون ها سرخ وگرگری شده است. دود و دمشان هوای قهوه خانه را پر می کند. سبزی خزه های وی آب حوض به سیاهی می زند. قفس قناری علی سیاه پای حوض است.....
صفحات کتاب :
52
کنگره :
PIR8011‭‬ ‭/م5664‫‬‮‭ق7 1391
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3097413
شابک :
978-600-93267-7-8
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه قفس