نظر شما چیست؟
«... زمانی که وحشیگری دژخیمان عراقی به اوج خود و سختی‌ها به آستانه شکستن صبر و مقاومت بچه‌ها می‌رسید و تنها یک ملجأ و پناهگاه برای همه باقی می‌ماند و آن ذکر و یاد خدا بود. در آن شرایط آیه “الا بذکرالله تطمئن القلوب” با تمام معنا در دل می‌نشست. از زمانی که یکی از بچه‌ها را به بیرون از اردوگاه می‌برند، همه آسایشگاه به نماز و دعا می‌ایستند. این مناجات فقط اختصاص به چنین مواقعی نداشت. در نیمه‌های شب که اکثر انسان‌ها خواب‌اند، اسرا به نجوای الهی مشغول بودند...»
دیویی :
‫‬‭955/08430922
کتابشناسی ملی :
2033294
شابک :
‫‬‭978-964-506-243-7
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2289-2
صفحات کتاب :
335
کنگره :
‫‬‭DSR1628‫‬‭/ر27ف4 1388

کتاب های مشابه فرهنگ آزادگان ( جلد سوم)