امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 42,500

نظر دیگران درباره تاریخ آغازین فراماسونری در ایران (جلد اول)

نظر شما چیست؟
هجوم سیطره جویانه کشورهای استعمارگر در ایران حدیث دردناک و مفصلی است که همه ما کم و بیش با آن آشناییم اما شاید در هیچ دورانی همچون عصر قاجاریه سویه مخرب و وجه ویرانگرانه این پدیده شوم سیاسی آشکار نشده باشد؛ چراکه در این برهه با ظهور و بسط انجمن های فراماسونی در کشور که موفق به جذب اکثریت تحصیلکردگان و روشنفکران کشور شده بودند استعمار جدید و پیش رونده ای قدم در راه گذاشت.

شخصیت های سیاسی به ظاهر ایرانی مجریان این اتفاق بودند و رفته رفته آنچنان ارکان سیاسی کشور به این مرض مهلک مبتلا شد که کلیت نظام سیاسی مستقر و مسئولان حاکمیتی کشور، مامور و مسئول تامین اهداف و مطامع استعمارگران شدند و سرانجام کار به جایی رسید که با ظهور پهلوی ها، قوای بیگانه و خارجی به میل خود شاهی را بر مسند می نشاندند و به میل خودشان هم ساقطش می کردند.

به رغم تمام اینها تاکنون پژوهشی مستند در زمینه نحوه شکل گیری و چگونگی دوام و قوام مجالس فراماسونی در ایران صورت نپذیرفته بود و باید انتشار مجموعه «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» را نخستین اثری دانست که با ورود به این قلمرو مهم، به بررسی اسناد ماسونی اعضای نخستین «فراموشخانه» کشور می پردازد...
کتابشناسی ملی :
‭4211454
شابک :
978-600-03-0321-1
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-2628-9
صفحات کتاب :
354
کنگره :
‫‭DSR1484‏‫‬‮‭/ش2ت2 1300ی
دیویی :
‫‭955/08206

کتاب های مشابه تاریخ آغازین فراماسونری در ایران (جلد اول)

با موفقیت اضافه شد
0