خرید کتاب آخرین نخست وزیر

زندگی و زمانه میرحسین موسوی (1320 - 1368)

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
چاپی:
0.0
چاپی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
خرید چاپی
80,000
10%
ت 72,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آخرین نخست وزیر

 کتاب آخرین نخست وزیر(زندگی و زمانه میرحسین موسوی(1320 - 1368)) نوشته جواد موگویی، آشنایی با میرحسین موسوی از سال 1320 تا پایان دوران نخست وزیری اش در 1368 به شهادت مولف بعد از نوشتن کتاب اسرار آیت (اثر همین نویسنده) سرآغاز ایده آخرین نخست وزیر شکل می گیرد. کتاب آخرین نخست وزیر که در واقع نگاهی به زندگی میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر در جمهوری اسلامی می پردازد، بوده و سیر زندگی او و اتفاقات سال های 1320 تا 1368 را بررسی نموده است.

مولف سعی نموده تا به دور از جانبداری و فقط بر اساس مستندات تاریخی دست به روایت بزند. برخی از اسناد در پایان کتاب درج گردیده است.

گزیده کتاب آخرین نخست وزیر

علی محمد بشارتی نیز در همین رابطه خاطر ه ناگواری از روزهای تلخ آقای خامنه ای را به یاد می آورد: «سال 65 بود، رفته بودم مشهد. در پاویون فرودگاه، استاندار مشهد را دیدم. گفتم: «کجا می روی؟ » گفت: «می روم تهران » گفتم: «رئیس جمهور فردا دارند می آیند مشهد.» شانه هایش را بالا انداخت و گفت: «برو بابا!»

موسوی با رئیس جمهور این مملکت، کاری کرده بود که به رئیس جمهور تا این حد بی احترامی می کردند. رئیس جمهور آمده مشهد، آن وقت استاندار بی توجه داشت از استان خارج می شد. این برخوردها برای شان عادی بود.»

شابک :
978-600-8200-80-2
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
368
کنگره :
‏‫DSR1670‭‬‭/م914‏‫‭م8 1396
دیویی :
955/082092
کتابشناسی ملی :
4676072

کتاب های مشابه آخرین نخست وزیر

با موفقیت اضافه شد
0