امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,500
نظر شما چیست؟
کتاب Profile Reporting and Minimal Marking in Writing، تالیف امیر اسماعیلی پور و ناصر جنانی، با موضوع گزارش مشخصات و حداقل نشانه گذاری در نوشتن، یک راهنمای عملی است که اصول اساسی تدریس، ارزیابی، ویرایش و اصلاح وظایف نوشتاری را ترکیب می کند.

این راهنما جهت کمک به معلمان و دانش آموزان گردآوری شده که در برنامه ریزی و انجام ارزیابی موثر و جامع از نوشتن عملکرد استفاده کنند.

کتاب Profile Reporting and Minimal Marking in Writing بر اهمیت گزارش مشخصات و حداقل فرآیندهای نشانه گذاری به عنوان راه هایی برای دستیابی به پیشرفت در مهارت های یادگیری تاکید دارد که شامل عناوینی چون:

مبانی نظری نوشتن
دیدگاه برگشتی از نوشتن و روش های تدریس آن
مکانیسم بازخورد در نوشتن
روندهای آزمون مهارت نوشتن
مکانیزم اصلاح

Profile Reporting and Minimal Marking in Writing is a practical guide which combines the basic principles of teaching, scoring, editing and correcting writing tasks. It has been written to help both teachers and students in planning and performing more effective and comprehensive evaluations of writing performance. The book emphasizes the significance of profile reporting and minimal marking processes as ways of achieving enhancement in both teaching and learning writing skills.

The book features: The theoretical foundations of writing, The retrospective view of writing and its teaching approaches, The mechanism of feedback on writing, The trends in testing writing skills, The mechanism of correction
صفحات کتاب :
119
کنگره :
‏‫‭PE۱۱۳۰‏‫‬‮‭‭‏‫‭/‮الف‬۵۵پ۴ ۱۳۹۵
دیویی :
‏‫‬‮‭‭۴۲۸/۲۴
کتابشناسی ملی :
4459579
شابک :
‭978-600-8415-61-9
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه Profile Reporting and Minimal Marking in Writing