امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
چاپی:
0.0
چاپی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,500
خرید چاپی
9,000
15%
ت 7,650
نظر شما چیست؟
صفحات کتاب :
72
کنگره :
DSR۱۳۹
دیویی :
327/5505694
کتابشناسی ملی :
5510562
شابک :
9789640231852
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه یک روایت معتبر درباره روابط ایران و مبارزان فلسطینی

با موفقیت اضافه شد
0