امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
علاّمه مجلسی (ره ) فرموده که در بعضی از کتب معتبره نقل کرده اند ازمحمّد بن بابویه که این دعاء توسّل را از ائمه روایت کرده است و گفته است که در هیچ امری نخواندم مگر آنکه اثر اجابت را به زودی یافتم
کنگره :
‫‭BP270/‮ت‬91385
دیویی :
‫‬‭297/774
کتابشناسی ملی :
1022433
شابک :
964-96153-5-0
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه دعای توسل