امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 55,900
نظر شما چیست؟
در کمتر از یک دهه، مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان موضوعی مهم گسترش یافته است. اگر چه عبارت مدیریت ارتباط با مشتری، به تازگی نام مدیریت مشتری را گرفته است. با این که این نوع مدیریت فقط از نیمه ی دوم دهه ی 1990 مورد استفاده قرار گرفت، اصول مربوط به آن خیلی پیش از این وجود داشته است.

مدیریت ارتباط با مشتری به ویژه براساس اصول بازاریابی ایجاد می شود که مطالعه ی رسمی آن به بیست سال قبل برمی گردد ولی منشأ آن یعنی ایجاد روابط دوجانبه بین تأمین کنندگان و مشتریان، از آغاز تجارت وجود داشته است.

به هرحال آنچه در طول دهه ی گذشته تغییر کرده است مجموعه ای از تمایلات چشمگیر است که به طور مشترک فرصت را برای خدمت بهتر به مشتریان از طریق بازاریابی روابط بر اساس اطلاعات یا مدیریت ارتباط با مشتری شکل می دهد...
صفحات کتاب :
582
کنگره :
‏‫‭‭HF۵۴۱۵/۵‏‫‭‏‫‭/پ۹م۴ ۱۳۹۳
دیویی :
‏‫‭۱۵۸/۲
کتابشناسی ملی :
3273457
شابک :
‫‬‭978-964-236-242-4
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مدیریت ارتباط با مشتری