امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
1,000
30%
ت 700
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
خرید چاپی
25,000
15%
ت 21,250
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب رویای بعد از ظهر

کتاب موضوع انقلاب را برای گروه سنی نوجوان از زاویه دید اول شخص روایت می کند.«رؤیای بعد از ظهر» داستان پسری نوجوان را روایت می کند که به ناگاه به دنیای چند سال گذشته پرت می شود. او هنگام تعمیر چراغ مطالعه اش، با جرقه برق بیهوش شده و وقتی چشمش را باز می کند، متوجه تغییرات در اطراف خود می شود. این اتفاق سبب شده تا او به سال های پیش از انقلاب و به بحبوحه حوادث آن ایام سفر کند. 

گزیده کتاب رویای بعد از ظهر

«ماجرا درست از وقتی شروع شد که چراغ مطالعه اتاقم خراب شد و خواستم خودم درستش کنم. ساعت دقیقاً دو بعدازظهر بود و همه خواب بودند. به آشپزخانه رفتم و از توی میز ابزار بابا پیچ گوشتی و انبردست را برداشتم؛ البته بی سروصدا، چون اگر مامان می فهمید، حسابم را می رسید و دیگر خبری از کتاب خواندن بعدازظهر نبود که حق هم داشت؛ یعنی حالا می فهمم حق داشت. مادرها همیشه حق دارند.

با پیچ گوشتی به جان چراغ افتادم؛ بدون آنکه دوشاخه اش را از پریز بیرون بکشم. یک دفعه چراغ جرقه زد. تکان شدیدی خوردم. انگار نیروی خیلی زیادی هلم داد و پرتم کرد گوشة اتاق. نفهمیدم چه مدت به همان حال مانده بودم. وقتی چشم باز کردم، هوا هنوز روشن بود. درد توی دست راست و کتفم پیچیده بود. آهسته دستم را بلند کردم و بهش نگاه کردم. طوری نشده بود. تکانش دادم. باز و بسته اش کردم. سالم بود؛ فقط درد داشت.

خدا را شکر کردم سالم است و عیبی نکرده. آهسته بلند شدم و نشستم. عینکم را که کنارم افتاده بود برداشتم و به چشمم زدم. نگاهم را دور اتاق گرداندم. تازه آن موقع بود که متوجه غیرعادی بودن اتاق شدم...».

صفحات کتاب :
62
کنگره :
PIR۸۲۰۳‭‬ ‭/‮الف‬۷۶‏‫‬‭ر۹ ۱۳۹۶
دیویی :
8فا3/62
کتابشناسی ملی :
4729722
شابک :
978-600-03-1669-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه رویای بعد از ظهر

با موفقیت اضافه شد
0