امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انتخاب مسیر زندگی برای جوانان تا حد زیادی اختیاری است. چه بهتر که این عزیزان عاقلانه نکات ارزشمند و خداپسند را نیز از بد و خوب زندگی های دیگران و رفت و برگشت های آن خوشه چینی کرده، به همراه یافته های خود، آینده شیرینی را بسازند.
در خلال این نوشته ها هدف این بوده است که تا حد امکان کلیه اتفاقات روزگاری که خود شاهد آن بوده ام؛ بدون حب و بغض و طرفداری ها، به مردم به خصوص جوانان عزیز عرضه گردد، تا آنهائیکه با تعقل کافی از رویدادها بهره گیری می کنند به مصداق شعر،
«زاهد و عابد متاع خویش نمودند
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»
صفحات کتاب :
204

کتاب های مشابه چهل حکایت یازدهم