خرید و دانلود کتاب مناسبات لژ بیداری ایران

و کانون‌های قدرت در عصر مشروطیت

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 27,400
نظر شما چیست؟
لژ شرق اعظم؛گرانداوریان فرانسه که نسبت به دیگر سازمان های ماسونی جهانی، نوگراتر بود و با فضای درونی ایران عصر مشروطه نیز همسویی داشت، پیشگام شد و نخستین لژ رسمی فراماسونری را در تهران به راه انداخت.

این لژ در مدتی کوتاه شمار زیادی از سرشناسان ایرانی و رهبران مشروطه را به عضویت خود درآورد و در میان نهادهای گوناگون اجتماعی، جایگاهی برای خود دست و پا کرد. بیشتر اعضای آن در کانون های مهم عصر مشروطه حضوری پررنگ داشتند که از این رو می توان سهم لژ یادشده را در ایجاد مناسبات با کانون های قدرت در دوره مورد بحث، بیشتر و نفوذش را عمیق تر دید.

این مناسبات و ویژگی های متعدد آن موضوع اصلی کتاب حاضر است که می کوشد با استناد به مدارک و اسناد به جامانده از آن لژ، به تبیین موضوع بپردازد...
صفحات کتاب :
192
کنگره :
‏‫‭DSR۱۴۸۴‏‫‭/آ۴م۸ ۱۳۹۳
دیویی :
۹۵۵/۰۸۲۰۶
کتابشناسی ملی :
3460384
شابک :
‫‭978-600-175-734-1‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مناسبات لژ بیداری ایران

با موفقیت اضافه شد
0