امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
خرید چاپی
57,000
15%
ت 48,450
نظر شما چیست؟
نقد موفقیت و عدم موفقیت دولتها در ایران از قاجار تا پهلوی...
"از آن روز که آریایی ها به سرزمین ایران رسیدند و در شمال غربی، مادها و در جنوب کنونی ایران، پارس ها مستقر شدند و از آن روز که امپراطوری بزرگی تشکیل دادند و در طول قرن ها با قدرت های دیگر گلاویز شدند و از آن روز که بر اثر درگیری ها ضعیف شدند و بر اثر اتراف و تجمل از درون پوسیده شدند و به خاطر طبقات و اشرافیت طعمه اعراب گردیدند و از آن روز در دست اعراب ذلیل شدند و دوباره سر برافراشتند و به سرکشی پرداختند و عاقبت به استقلال رسیدند،از همه این روزها می گذرم؛
من می خواهم درباره ایران از زمان صفویه تا قاجاریه تا پهلوی و تا امروز چیزی بگویم و از آنچه به امروز و فردای ما مربوط می شود چیزی بنویسم و این نه به این خاطر است که در این قسمت ها چیزی نوشته نشده، بلکه به این خاطر است که نوشته ها گوناگون است و از دریچه های مختلف و با دیدهای متفاوت، و در نتیجه، جایی برای دید ما هم هست و دریچه ای در پیش روی ما نیز باز می شود."
صفحات کتاب :
31
کنگره :
‫‬‭DSR1407‫‬‭/ص7ن8 1386
دیویی :
297/951
کتابشناسی ملی :
1550276
شابک :
9789647803380
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه نگاهی به تاریخ معاصر ایران