کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه pdf

با مقدمه ای از سیدمسعود جزایری

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,800
نظر شما چیست؟
کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه به قلم جابرپوریانی و مرتضی چشمه نور، با مقدمه سید مسعود جزایری با هدف تبیین راهکارهای حضور رسانه ای مناسب فرماندهان، مدیران و مسئولین کشوری و لشگری در محافل عمومی، سخنرانی ها، مصاحبه ها و کنفرانس های مطبوعاتی به قلم تحریر درآمده است.
صفحات کتاب :
160
کنگره :
‏‫PN۴۱۹۳‭‬ ‭/س۳‏‫‭پ۹ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‭۸۰۸/۵۱
کتابشناسی ملی :
4797489
شابک :
978-600-8794-52-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه فرماندهان و مدیران در رسانه