امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
پیامبر(ص) بیست و سه سال، علی بن ابیطالب را جانشین خود معرفی کردندو در حجةالوداع در غدیرخم رسما دست ایشان را بالا گرفتند تا در این معرفی نهایی، همگان در خاطرشان بماندکه چه کسی جانشین پیامبر (ص) خواهد بود، اما ...
در روز وفات پیامبر(ص) هنگامیکه علی بن ابیطالب(ع) مشغول غسل و کفن پیامبراکرم بودنددر سقیفه ی بنی ساعده، دستانی بر روی هم قرارگرفت تا پیمان ببندندکه جانشینی برحق علی بن ابیطالب را در حصار سکوت خود بپیچند و خلافت را بین خود به نوبت تقسیم کنند، آتش کینه آنان، شعله هایی تا خانه فاطمه زهرا(س) و روزی دیگرتا نینوا داشت.
صفحات کتاب :
51

کتاب های مشابه چه کسی سکوت کرد؟