امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب متامدرنیسم و تعلیم و تربیت

نویسندگان کتاب متامدرنیسم و تعلیم و تربیت، سال­های مدیدی است که عمر خود را برای امری گرانمایه، در دو سطح آموزشی مدرسه و دانشگاه، یعنی تعلیم و تربیت صرف کرده اند.

از قضا، دست تقدیر روزگار با هنرمندی تمام، نویسندگان کتاب متامدرنیسم و تعلیم و تربیت را تحت لوای شاگردی و استاد، در دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، در دانشگاه شاهد کنار هم قرار داد. نزدیکی اندیشه نویسندگان این کتاب، در دانشگاه به جهت پرداختن به رویکردهای نوین تعلیم و تربیت در هزاره سوم، باعث در پیش گرفتن پروژه ای تحقیقاتی، برای اخلاق و تربیت اخلاقی در متامدرنیسم، به عنوان یکی از جدیدترین رویکردهای فکری حاضر در غرب شد. ورود به این عرصه اگرچه مبهم و سخت جلوه می کرد، اما سرانجام به شیرینی خلق یک اثر بدیع، در بررسی فضای فرهنگی قسمت مهمی از جهان، ختم شد. در طی کردن مسیر شناخت فضای فرهنگی غرب، در هزاره سوم به رویکردهای کثیری برخوردیم که هر کدام، نشانه ای برای عصر هزاره سوم محسوب می شد. به هر حال با بررسی و دقت در هر کدام از این رویکردها، هم نظر با اندرو فردریک آلن، شش رویکرد، تحت عنوان مشابهت و فراگیری بیشتر با متامدرنیسم انتخاب شد. این رویکردها به همراه رویکرد فکری متامدرنیسم، در بخش اول کتاب حاضر، بررسی و معرفی شده اند‌‌. بخش دوم کتاب حاضر، تحت عنوان تعلیم و تربیت در متامدرنیسم، با استناد به تألیفات مهمی که در این عرصه انجام شده است، به بیان دیدگاه های تعلیم و تربیت متامدرنیستی پرداخته است. نکته ای که در بیان این دیدگاه ها جلب نظر می کرد و حتی می‌توانست به انگیزه های اصلی مؤلفین کتاب حاضر، اشاره کند، کاربرد متامدرنیسم در تعلیم و تربیت کشورهای اسکاندیناوی به عنوان پیشتازان کیفیت آموزشی، در جهان است. بنابراین، شناخت و بررسی نظام آموزشی کشورهای برخوردار از تعلیم و تربیت مترقی، تحت رویکرد فکری متامدرنیسم، برای مؤلفان کتاب متامدرنیسم و تعلیم و تربیت، اهمیت بیشتری پیدا کرد. همچنین افول و عقب ماندگی نظام آموزشی کشورمان نسبت به رخدادهای هزاره سوم، ضرورت پرداختن به این عرصه را گوشزد می کند. استفاده کردن از تجربیات آموزشی کشورهای مطرح در زمینه کیفیت آموزشی، با بومی سازی این تجربیات، متناسب با فرهنگ اسلامی کشورمان می تواند در افزایش سرعت تحول در نظام آموزشی کشورمان، بسیار موثر واقع شود. به همین منظور، در فصل سوم به ارائه یک برنامه درسی متامدرن پرداخته شده است که می تواند باعث آگاهی از نظام برنامه درسی کشورهای برخوردار از نظام آموزشی پیشرفته شود. همچنین، در فصل آخر این کتاب، به رویکرد تربیت اخلاقی متامدرن پرداخته شده است. به طور خلاصه کتاب
متامدرنیسم و تعلیم و تربیت در دو بخش صورت بندی شده است. بخش اول با ارائه هفت فصل به معرفی هفت فلسفه فرهنگی هزاره سوم پرداخته است. بخش دوم در چهار فصل ضمن پرداختن به تعلیم و تربیت متامدرنیسم و ارائه برنامه درسی متامدرن، به ارائه رویکرد تربیت اخلاقی متامدرنیسم هم پرداخته است. کتاب حاضر، ضمن وابستگی به حیطه ­ی علوم تربیتی، به حیطه­ ی فلسفه و اخلاق در هزاره سوم هم ورود کرده است. بنابراین،کتاب متامدرنیسم و تعلیم و تربیت می تواند برای علاقه مندان به علوم تربیتی، فلسفه و اخلاق مفید واقع شود.

صفحات کتاب :
232
کنگره :
LC۱۹۶
دیویی :
۳۷۰/۱۱۵
کتابشناسی ملی :
9192568
شابک :
978-622-347-170-4
سال نشر :
1402

کتاب های مشابه متامدرنیسم و تعلیم و تربیت

با موفقیت اضافه شد
0