امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب نذر یک داستان واقعی است که برای نویسنده خردسال این کتاب اتفاق افتاده.  عرفان رحمانی به شکل داستان آن را نوشته است.

صفحات کتاب :
16
دیویی :
دا‬۲۹۷/۷۸‬‬
کتابشناسی ملی :
9275186
شابک :
978-622-93425-۵-۸
سال نشر :
1402

کتاب های مشابه نذر