نظر شما چیست؟
کتاب حاضر درباره اوضاع شیعیان در عراق از سال 1914 تا1990 می‏باشد. در این کتاب مواردی چون منشأ تشیع، عوامل دینی،سیاسی و اقتصادی در حرکت شیعه، نقش علما و مراجع بزرگ شیعه ‏در مبارزه با استعمار انگلستان و کسب استقلال کشور، فرقه‏ گرایی‏ رژیم و... بررسی شده است.
فهرست مطالب عبارتست از: درباره تشیع، تشیع در عراق، از مبارزه‏ تا انقلاب، فقها و استقلال عراق، شیعه و تأسیس حکومت در عراق،فرقه ‏گرایی حکومت قومی، رکود فرقه‏ گرایی در رژیم جمهوری،اقلیم‏ گرایی حکومت، فرقه‏ گرایی در عراق، نقد فرقه‏ گرایی، نتیجه‏ فرقه‏ گرایی.
سال نشر :
1384
شابک دیجیتال :
978-600-03-2329-5
صفحات کتاب :
299
کنگره :
‫‬‭‬‭BP239‫‬‭‬‮‭‬‭/ح555ش9 1384
دیویی :
‫‬‭‬‭297/53
کتابشناسی ملی :
1057631
شابک :
964-7447-67-1

کتاب های مشابه شیعه و حکومت در عراق