امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500
خرید صوتی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب کلاغ پر

کتاب کلاغ پر؛ مجموعه داستان‌های کوتاه نوشته مهدی رسولی است. رسولی در داستان‌های کتاب کلاغ‌پر جنگ را محور اصلی قرار داده است و از آسیبی که خانواده‌ها در جنگ می‌بینند، و تاثیر مخرب و ویرانگری که جنگ بر یک خانواده می‌گذارد، نوشته است. از موضوعات دیگر کتاب، تاثیر دردناکی است که شهادت فرزندان بر پدر و مادر می‌گذارد و آسیب‌های جدی که در پی این موضوع به هر فردی وارد می‌شود. داستان جذاب و خواندنی دیگری نیز از عاشقانه‌های دو برادر روایت می‌کند...

بخشی از متن کتاب کلاغ پر

انگشت اشاره‌ام را روی خاک می‌گذارم و در یک رؤیای «قریب» و آشنا فرو می‌روم و شاید خواب...اما بیدارم.

***

زیبا، محسن و حمید روبه‌رویم گرد نشستند و همگی انگشت اشاره بر زمین گذاشتیم. حمید ونگ می‌زد و مدام جرزنی می‌کرد.

و زیبا که از همه بزرگ‌تر بود، انگار همیشه وظیفه داشت بیاید وسط معرکه تا محسن و حمید را آشتی بدهد و باز مثل همیشه بازی را از سر بگیریم:

- میز، پر!

این صدای حمید بود که آمد.

- میز که پر ندارد!

و این صدای محسن بود که باز توی گوشم پیچید و گویی سکوتم را شکست. گفتم: «جر نزنید. اگر باز هم بخواهید بابا با شما بازی کند جرزنی نکنید».

و بعد صدای محسن و حمید بود که پردۀ گوشم را لرزاند: «چشم آقاجان!»

و چه چشم‌گفتنی داشتند این دو وروجک! چشم که می‌گفتند، می‌شدم بابای کوچک. کوچک می‌شدم، بزرگ می‌شدم. پرواز می‌کردم، می‌رفتم بالا، بالاتر. سر می‌ساییدم به سقف آسمان. غرق شادی و غرور. مست مست می‌شدم و بعد هردو را محکم در آغوش می‌کشیدم و در میان ابرها غرق بوسه‌شان می‌کردم و ...

باز روز از نو ...

زیبا گفت: «گنجشک، پر!»

و دستش را از زمین برداشت و با همان انگشت به آسمان اشاره کرد و محسن را نگریست و آماده بود که فریاد بزند و شادمانه اعلام کند:

- محسن سوخت!

اما من هرگز ندیدم که محسن بسوزد. همیشه برنده بود و حمید و زیبا را می‌سوزاند و غرق اشک می‌کرد و می‌خندید و می‌گفت:

- برنده شدم!

و الحق که شایسته‌اش هم بود. وقتی می‌خندید درخشش ستاره‌ها را می‌شد به‌وضوح در چشم‌های آبی زلالش دید و دم برنیاورد.

بعد صدای حمید را شنیدم که عصبانی شد و محکم فریاد زد:

- کلاغ، پر!

صفحات کتاب :
103
کنگره :
‫‬‭PIR4249‫‭‫‬‭/ج25 1396
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/6208‬
کتابشناسی ملی :
4789970
شابک :
978-964-02-2625-4
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه کلاغ پر