امتیاز
5 / 0.0
خرید
20,000
15%
17,000
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آش آشتی کنان

کتاب آش آشتی کنان؛ از سری داستان های تخیلی بوده که سعی دارد یکی از مفاهیم قرآنی را برای بچه ها به تصویر کشد و ملموس تر سازد. در داستان این کتاب، دو خانواده ی بزرگ تصمیم می گیرند با هم بجنگند. اما «ماهک» یک نقشه دارد و ...

خرید کتابهای کلر ژوبرت

در فراکتاب خرید کتاب آش آشتی کنان کلر ژوبرت و سایر کتاب‌های ایشان را با تخفیف انجام دهید.

صفحات کتاب :
16
دیویی :
‫‭8‮فا‬3‫‬‭ژ59آ 1396
کتابشناسی ملی :
4397060
شابک :
978-964-02-2378-9
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه آش آشتی کنان