کتاب پدافند اقتصادی و راهبردهایی برای کاهش معضلات اقتصاد ایران pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 31,500
نظر شما چیست؟
اگر تمام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب درباره ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت در تمام متون و کتاب های اقتصاد، هیچ پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه بندی های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی تواند اط نظریه های متداول برای حل مشکل و مسئله ی خود بهره بگیرد. لذایت که جنبش نرم افزاری و الگوی اسلامی - ایرانی اداره ی جامعه، شکلی بدیع به خود می گیرد که لهام بخش جمیع ملت های آزاده خواهد بود.
صفحات کتاب :
199
کنگره :
‏‫‬‭‭HC۴۷۳‏‫‬‭‭/ک۸پ۴ ۱۳۹۹
دیویی :
‏‫‬‭‭۳۳۸/۹۵۵
کتابشناسی ملی :
5594319
شابک :
9789644527548
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه پدافند اقتصادی و راهبردهایی برای کاهش معضلات اقتصاد ایران