کتاب فرهنگ لغات و اصلحات مواد پر انرژی (پیشرانه،موادمنفجره،پیروتکنیک) pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
65,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات موادپرانرژی(پیشرانه ،مواد منفجره،پبروتکنیک)

 تاکنون فرهنگ لغات و اصطلاحات مدونی در حوزۀ مرتبط با مواد پرانرژی (پیشرانه،مواد منفجره، پیروتکنیک) چاپ و منتشر نشده است، و افراد درگیر در این حوزه بنا به دانش، تجربه و سلیقه خود برداشت‌های متنوعی از معادل‌سازی لغات و اصطلاحات این حوزه دارند، که دانشجویان و پژوهشگرانی که تازه به این حوزه ورود کرده‌اند؛ دچار نوعی سردرگمی در واژه‌گزینی برای لغات و اصطلاحات مرتبط میشوند.

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات مواد پرانرژی (پیشرانه، مواد منفجره، پیروتکنیک) در راستای معادلسازی یکسان در ترجمه برای لغات و اصطلاحات تخصصی و پرکاربرد لاتین در حوزه مواد پرانرژی تألیف شده است.   

صفحات کتاب :
436
کنگره :
270TP
دیویی :
662/203
کتابشناسی ملی :
7392266
شابک :
9789644529825
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه فرهنگ لغات و اصلحات مواد پر انرژی (پیشرانه،موادمنفجره،پیروتکنیک)