امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 49,900
نظر شما چیست؟
«سازماندهی زندگی» اثر جورجن لاکوود هشتمین کتاب از مجموعه کتاب های «توصیه های جادویی برای زندگی بهتر» است. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند زندگیشان را به بهترین شکل بسازند و مهار آن را در دست بگیرند. این کتاب اساس سازماندهی را مطرح می کند. سازماندهی درباره ی تمیز بودن یا تمیز کردن چیزها نیست، سازماندهی در مورد کامل یا سریع بودن نیست، بلکه در مورد توانایی یافتن هر چیز در زمان نیاز داشتن به آن است.

با خواندن این کتاب شیوه نظم و سروسامان دادن صحیح به آن چه در زندگی دارید را خواهیدیافت و با کمک آن به آرامش و شکوفایی خواهید رسید.

مهم ترین گام در هر سفر گام اول است. شما با انتخاب این کتاب اولین گام را در جهت تغییرات مثبت در زندگی برداشته اید.
صفحات کتاب :
551
کنگره :
TX145‏‫‬‮‭/ل16س2 1393
دیویی :
640
کتابشناسی ملی :
3280517
شابک :
978-964-236-468-8‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سازماندهی زندگی

با موفقیت اضافه شد
0