امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جیمز موریس بلاوت(2000-1927)، جغرافیادان آمریکائی، و استاد دانشگاه ایلینویز آمریکاست که شهرتش بیشتر به واسطه نقدهای جدی او بر اروپامحوری حاکم بر تدوین تاریخ امروز جهان است. آثار بلاوت در دهه های اخیر از پر خواننده ترین آثار حوزه جغرافیا در غرب، بوده است.
غرب چگونه غرب شد، نشان می دهد که اروپا قبل از سال 1492 میلادی، نه مزیت واقعی یا بالقوه ای بر چندین تمدن مهم دیگر موجود جهان داشته، نه سرعت توسعه بالاتری، و نه حتی واجد برخی ظرفیت های خاص برای توسعه آینده بوده است.او با استناد به حدود 400 منبع نشان می دهد که اساسا تمام استدلال هایی که در حال حاضر برای نشان دادن مزیت های اروپا می شود، از جمله نژاد، ویژگی های محیط زیست، ویژگی های جمعیت شناختی، فناوری، طرز تفکر، سیاست، طبقه، خانواده، و غیره، نادرست و فاقد پشتیبانی تجربی است.
اگر این ادعا پذیرفته شود، پس باید علل رشد بعدی اروپا توضیح داده شود. بحث بسیار جذاب اصلی و مستدل و مستند بلاوت توضیح علل همین رویداد در روند تاریخ بشری است.
صفحات کتاب :
204
کنگره :
‫‭D16/9‫‭/ب8غ4 1392
دیویی :
‫‭901
کتابشناسی ملی :
3106192
شابک :
978-964-12-0441-1
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه غرب چگونه غرب شد