امتیاز کتاب:
5 / 3.0
از 1 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 800

نظر دیگران درباره قصه بلوهر و یوذاسف

نظر شما چیست؟
ای عزیز! این قصّه ی شریفه گنجی از گنج های حکمت ربّانی است. اگر در مواعظ و حکمت های آن نیکو تأمل و تدبیر کنی و به دیده ی بصیرت در آن نظر نمائی برای قطع محبّت دنیا و رفع علایق آن و دانستن معایب آن کافی است.
حکمتی که حکیمان الهی برای مردم بیان می فرموده اند این قسم حکمت ها و سخنان حق بوده است که موجب نجات از عقوبات و فوز به مثوبات و زهد دنیا و رغبت به آخرت می شده است نه دانستن مسئله ی هیولی و صورت و مانند آنکه موجب تلف شدن عمر و تحصیل شقاوت ابدی گردد.
چنانچه حق تعالی لقمان را به حکمت وصف فرموده و از حکمت های او که معنی حکمت نقل نموده ظاهر می شود که چیست...
بیشتر
صفحات کتاب :
62
کتابشناسی ملی :
2117375
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه قصه بلوهر و یوذاسف

با موفقیت اضافه شد
0