کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم) pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
انتظار آورنده ی قرآن این است که همه مردم و بخصوص مسلمانان که آن را کتاب مقدّس دینی و راهنمایی آسمانی و فوق بشری می دانند در آن تدبّر کنند، یعنی به ظاهر الفاظ و حتّی معانی آن اکتفا ننمایند، بلکه در آن خوب بیندیشند.
خود قرآن، مطالعه سطحی و شنیدن و خواندن بدون دقّت در مقصود و غرض آیات خود را مورد سرزنش قرار داده است.
یک مسلمان بایستی در هر مسأله از مسائل زندگی از دید قرآن، آگاهی لازم را داشته باشد و کسی که اسلام را به عنوان یک مکتب می شناسد، مکتبی برای یک زندگی سالم، یک مکتب الهی برای ارائه راست ترین و پایدارترین راههای هدایت، دیگر نمی تواند به همین اندازه اکتفا کند
که فقط معتقد باشد که دین اسلام دین اکمل و اتمّ است بدون این که بداند اسلام چیست؟ و چه می گوید؟
درباره ی این کتاب بزرگ و پر اهمیّت تا به حال کتاب های بسیاری، در طول تاریخ اسلامی و بخصوص در قرن حاضر نوشته شده است.
کنگره :
BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
297/1076
کتابشناسی ملی :
م‌83-19539‬
شابک :
5ـ19ـ9975ـ 964
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)