امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
خاطرات فتنه، همان خاطرات دفاع مقدس است؛ در هیئتی غریب و مظلوم.
و این عجیب نیست، چرا که شهدای فتنه هم نسبت به شهدای دفاع مقدس غریب و مظلومند.

به قدری که جبهه گیری طلحه و زبیر و عایشه در برابر حضرت علی علیه السلام برای آن حضرت زجرآور بود، ستیزه جویی معاویه زجرآور نبود.
علت تغییر جهت بعضی از خودی ها چیست؟
بی بصیرتی فرد یا پیچیدگی جنگ نرم؟ و یا هر دو؟

جنگ نرم بر خلاف اسمش بسیار سخت و شکننده است و نرمی آن، ت نها در حین ورود بی صدا به دل ها مصداق می یابد.

در جنگ سخت (سال 67- عملیات مرصاد)، منافقین با بعثیون همداستان شدند تا نظام ولایی را سرنگون کنند. تلخی این واقعه، ذائقه ی آحاد عوام و خواص کشور را تلخ کرد.
در جنگ نرم (سال 88- فتنه پس از انتخابات) نیز منافق جدید با آمریکا، و ایادی او همداستان شدند برای اسقاط نظام ولایی. این بار چه تعداد از نخبه ها تلخی واقعه را حس کردند؟

آیا همه ی خواص، به ویژه علمای اعلام که نقش روشنگری و هدایت خود را در طول هشت سال دفاع مقدس ایفا می کردند، در جریان فتنه، خود به روشنایی رسیده بودند؟
چه تعداد از نویسندگان دفاع مقدس- که سال هاست سر این خوان نعمت نشسته و اعتبار و مکنت و آبرو کسب کرده اند- برای دفاعی خطرناکتر و پیچیده تر از دفاع اول، قلم زدند؟
ادبیات جنگ نرم، مظلومترین نوع ادبی در عصر حاضر است. و خاطرات، در این میان نقشی کلیدی دارد. چرا که مستندترین و مردمی ترین گونه ی ادبی و در عین حال مادر گونه های ادبی دیگر است.

این کتاب انعکاس خاطرات دانشجویان در دوران انتخابات و فتنه ی پس از انتخابات در سال 1388است.

مؤسسه فرهنگی هنری رسول آفتاب علاوه بر این کتاب کتب دیگری را با خاطرات اقشار دیگر به چاپ رسانده و نیز خواهد رساند. لذا اگر شما هم صاحب خاطراتی در این زمینه هستید، به پست الکترونیک fetneh_bidari@yahoo.com ارسال نمایید تا در کتاب های بعدی به چاپ برسانیم.
کتابشناسی ملی :
2701200
شابک :
978-600-92193-8-4
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
126
کنگره :
‫DSR1591‭‬ ‭/ج86‫‭م3 1391
دیویی :
‫‭955/084

کتاب های مشابه دانشجو جنبش یا کرنش