امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
«اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذیالا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقآئِلُونَ، وَ لا یُحْصیانَعْمآءَهُ الْعادُّونَ، وَ لا یُؤَدّیاحَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّذیالا یُدْرِکُهُ بُعْدُالْهِمَمْ، وَ لا یَنالُهُ غَوْصُ الْفِطَن، الَّذیالَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدودٌ، وَ لا نَعْتٌ مَوْجُودٌ، وَ لا وَقْتٌ مَعْدودٌ، وَ لا اَجَلٌ مَمْدودٌ، فَطَرَ الْخَلایِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَ نَشَرَ الرِّیاحَ بِرَحْمَتِهِ، وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَیَدانَ اَرْضِهِ.»
ترجمه:
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او در مانده اند. خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غوّاصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حدّ و مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی نمی توان یافت و برای خدا وقتی معیّن، و سرآمدی مشخّص نمی توان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد.
با تشکر و ستایش خدای قادر متعال توفیق یار شد در دو سال گذشته جلدهای یک تا پانزده این مجموعه کتاب تحت عنوان پاسخ های کوتاه و تفصیلی به 114 سؤال قرآنی در مورد سه جزء اوّل قرآن کریم چاپ و منتشر گردد و در مورد جزء چهارم قرآن نیز جلد شانزده قبلا چاپ شده و جلدهای هفده و هجده آن نیز هم اکنون چاپ و منتشر می شود و انشاءَاللّه جلدهای نوزده و بیست به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539‬
شابک :
‭ 964-9975-05-5
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هجدهم)