امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب چرا عزاداری

چرا عزاداری کنیم؟

فلسفه تشکیل مجالس روضه و سینه زنی چیست؟

با وجود این همه کمبود و نابسامانی در جامعه، هزینه های هنگفت و امکانات گسترده برای عزاداری چه توجیهی دارد؟

این کتاب، پاسخگوی کسی است که می خواهد درباره فلسفه و حکمت سوگواری ها، سینه زنی ها و اشک ریختن ها بیشتر بداند...

صفحات کتاب :
40

کتاب های مشابه چرا عزاداری؟