امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، با موضوع جنگ ایران و عراق (1359ـ1367) نخستین کتاب از گفته‌های شهیدان و خاطرات رزمندگان تدارکات و پشتیبانی سپاه، در نقش‌های مختلف از جمله (تأمین، تولید، توزیع، حمل و نقل و...) در دفاع مقدس است. این کتاب توسط ستاد کنگره سرداران و چهار هزار شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه در دوران دفاع مقدس تهیه شده است. کتاب با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و به تصویر کشیدن نقش رزمندگان و شهیدان تدارکات و پشتیبانی سپاه، در دفاع از ارزش‌های اسلامی و نقش تعیین کنندة‌ زن‌ها در پیروزی در نبردهای گوناگون و دوران دفاع مقدس و حماسه‌های دلاورمندانة آن‌ها به رشتة تحریر در آمده است.
کنگره :
‫‬‭DSR1628‫‬‭‫‬‭/س826ب9 1391
دیویی :
‫‬‭955/08430922
کتابشناسی ملی :
2934776‬
شابک :
978-600-6033-44-0
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
316

کتاب های مشابه به طرف سنگر تدارکات