کتاب آنک آن یتیم نظر کرده جلد 1 و 2 (چاپی و pdf)

رمان زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
32,500
خرید
250,000
15%
212,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آنک آن یتیم نظرکرده

 کتاب آنک آن یتیم نظرکرده  نوشته رضا رهگذر، رمان زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. نوشتن داستان زندگی پیامبران همیشه برای نویسندگان مذهبی جذاب بوده است. زندگی انسان کامل. زندگی تنها انسان هایی که با آسمان در ارتباط بوده اند و خدا به ایشان راه را می نمایانده تا به دیگران بنمایانند.

 زندگی پیامبر عظیم الشان در عرصه داستان هم از مظلوم ترین آن هاست. شاید به آن علت که دست یازیدن به حقیقت زندگی آن پیامبر خاتم از دیگران سخت تر بوده است.

شب، درازشبی بود آن شب؛ هرلحظه، ساعتی! خورشید انگار در چاه خاور غرق گشته، و در آنجا مانده بود و سر بر دمیدن نداشت. گاه تب می آمد و چونان کوره ای سرخ، تن رنجور آمنه را می گداخت؛ و عرق، همچون جوی هایی باریک از لب، از روزنه های تن او به در می جست. در این حال نفسش به شماره می افتاد؛ چندان که می پنداشت هوایی برای تنفس نیست. 

آنگاه روانداز را به یک سو می افکند و می کوشید تا از جای برخیزد و خویشتن را به بیرون رساند. لیک، دستان و پاهایش آن توان را نداشتند که در این خواسته، بدو یاری رسانند. پس تا کودکش و برکه بیدار نشوند، ناتوان از هرکار، افتاده بر بستر، لب به دندان می گزید و بی صدا می گریست...

کنگره :
‭BP24/84‬
دیویی :
297/93
کتابشناسی ملی :
6117260
شابک :
‫‬‭‭978-600-175-399-2
سال نشر :
1399
شابک دیجیتال :
978-600-03-1483-5
صفحات کتاب :
630

کتاب های مشابه آنک آن یتیم نظر کرده جلد 1 و 2