خرید و دانلود کتاب انتقال آموزش به محیط کار

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
آموزش کارکنان در سازمان ها یکی از روش های اصلی جهت توانمندسازی کارکنان و تلاش برای بهبود سازمان ها در فضای رقابتی عصر حاضر تلقی می شود. لذا سازمان ها همواره تلاش ها و هزینه هایی را برای آموزش کارکنان به کار می برند؛ اما نکته ی قابل توجه این است که صرفاً آموزش کارکنان کافی نیست، بلکه آموزش های ارائه شده باید کاربردی و در رفتار کارکنان نمود پیدا کند.

درواقع آموزش های ارائه شده باید به محیط کار کارکنان منتقل شود و از حالت آموزش محض به آموزش های کاربردی تبدیل شود؛ بنابراین انتقال آموزش به محیط کار برای سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان ها به دنبال انتقال آموخته ها به محیط کار هستند. در انتقال آموزش، عوامل مختلفی نقش دارد که تمرکز اصلی کتاب بر معرفی عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محیط کار است.

در واقع کتاب حاضر تلاشی در جهت شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محیط کار است تا خوانندگان و سازمان ها به شیوه ای مناسب و با توجه به عوامل مطرح شده، آموزش های سازمانی را به شیوه ای مناسب هدایت و مدیریت کنند؛ چراکه عوامل شناسایی شده در انتقال آموزش، می توانند نقشی دوقطبی در تسهیل گری آموخته ها و یا به عنوان مانعی در انتقال آموزش عمل کنند که همین امر اهمیت آشنایی با این عوامل را پر رنگ تر می کند.
دیویی :
658/3124
کتابشناسی ملی :
5921778
شابک :
978-600-136-533-1
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
190
کنگره :
HF5549/5

کتاب های مشابه انتقال آموزش به محیط کار

با موفقیت اضافه شد
0