امتیاز
5 / 3.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
کتاب زن بودن: به زنانگی خود تحقق بخشید و عشق را بیابید نوشته تونی گرنت

جوامع سرمایه داری کلان، ضمن انتقاد از شعارهای جنبش فمنیستی و انقلاب جنسی پیامد و تأثیر آن را بر روح و روان زن و انحطاط خانواده نشان می دهد. نویسنده چهارگونه شخصیت در جهان معاصر را برای زن تصویر می کند.

زن مادونا، آمازون، مادر و معشوقه و سپس به بررسی دقیق هر یک از این ابعاد می پردازد او معتقد است زن امروزی به صورت یک زن آمازون درآمده که از طبیعت ملایم و لطیف خود دور افتاده است و اکنون نیازمند است تا زنانگی گم شده اش به ویژه جنبه های مادر، مادونا و معشوقه شخصیتش را باز یابد وی در نهایت زنی را کامل می داند که در طول دوره حیاتش همه جنبه های روانی خود را تجربه کند و در هم بیامیزد.

تونی گرنت نویسنده کتاب زن بودن با تأکید بر نقش ابزاری زن به این مطلب می پردازد که جنبش فمنیستی در آغاز به زنان وعده های هیجان انگیز و اغوا کننده داد به گونه ای که عده ای از زنان شوهر و فرزندانشان را ترک کردند و وعده ای در پی دستیابی به حرفه یا علایق شخصیِ متعلق به خود فکر ازدواج و تشکیل خانواده را از ذهن بیرون کردند این تأکید بر خودکفایی و فرد گرایی باید کیفیت زندگی زنان را ارتقا می داد و حق انتخاب ها و روابطشان با مردان را بهبود می بخشید اما اکنون بعد از گذشت چند دهه، زنان با این حقیقت مواجه شده اند که نمی توان به وعده هایی که فمنیسم و آزادی نوید داده بود اعتماد کرد.


تونی گرنت در کتاب زن بودن می نویسد:
طی تحقیقاتم، به طور تصادفی به مقاله ی ۴ صفحه ای جذابی نوشته یک تحلیلگر زوریخی به نام تونی ولف که تحقیقاتش را زیر نظر وی انجام می داد، رسیدم. خانم ولف در این مقاله ۴ نمونه اصلی هویت زنان را تبیین کرده است.

ولف این ۴ نمونه اصلی را تحت عناوین زن آمازون، مادر، مدیال و هتایرا نامگذاری کرده است؛ آمازون به خاطر هوشمندی و قوه ی ادراکش، مادر به خاطر قابلیت های پرورشی اش، زن مدیال به خاطر توانایی های الهام بخشش و هتایرا به خاطر رابطه ی شخصی اش با مرد به عنوان ۴ نمونه هویت اصلی زنان تبیین شده اند.
کنگره :
‏‫‬‮‭HQ1426‏‫‭‏‫‬‮‭/گ4ز9 1396
دیویی :
‏‫‬‮‭305/420973
کتابشناسی ملی :
4543110
شابک :
978-600-5767-92-6‬‬‬
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
219

کتاب های مشابه زن بودن