امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000
خرید
40,000
15%
34,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آفتاب آخرین

کتاب «آفتاب آخرین» نوشتهٔ مهدی قزلی است و نشر شهید کاظمی آن را منتشر کرده است که شامل برش‌هایی کوتاه از زندگی و زمانه حضرت محمد (ص) است.

کتاب «آفتاب آخرین»، اولین کتاب از مجموعۀ ۱۴ جلدی «چهارده ‌خورشید، یک آفتاب» که به زندگی و زمانۀ آخرین پیامبر خدا؛ حضرت محمد مصطفی (ص) اختصاص دارد. ایشان زندگی پرفزارونشیبی داشته‌اند؛ اما کمتر کسی از جزئیات زندگی ایشان و فضائل معرفتی و اخلاقی‌شان در قالب داستان قلم زده است. در این کتاب سعی شده با زبانی مناسب و روان در قالب صد برش کوتاه، زندگی پر از خیر و برکت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام روایت شود.

گزیده کتاب آفتاب آخرین

گفتند: «اگر پیامبری، باید معجزه کنی.»

محمد (ص) گفت: «آن‌وقت ایمان می‌آورید؟»

گفتند: «آری.»

گفت: «بگویید.»

گفتند: «آن درخت را بگو از ریشه کنده شود و این‌جا بیاید.»

محمد (ص) اشاره کرد، درخت از زمین کنده شد و روی ریشه‌ها دوید تا به محمد (ص) رسید و سایه‌اش را بر سرش انداخت.

گفتند: «درخت دونیم شود.»

گفت. شد.

گفتند: «حالا به هم بچسبد.»

گفت. شد.

گفتند: «بگو برگردد.»

گفت. شد.

گفتند: «تو جادوگری.»

گفت: «می‌دانستم ایمان نمی‌آورید. می‌بینمتان که در بدر کشته می‌شوید و جنازه‌هایتان را توی چاه می‌اندازیم.»

صفحات کتاب :
108
کنگره :
‏‫‭BP۹
دیویی :
‏‫‭‭[ج]۲۹۷/۹۵
کتابشناسی ملی :
8732516
شابک :
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۱۱۱۸
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه آفتاب آخرین