خرید و دانلود کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

با رویکرد ایفای نقش موثر نیروهای مشارکتی مردمی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

 کتاب برنامه محرومیت زدایی: مبانی، اصول، فنون و روش های علم «برنامه ریزی در جهت محرومیت زدایی» از مناطق محروم است که با رویکردی به مشارکت نهادهای مردمی و به منظور استفاده «اردوهای جهادی» تدوین یافته است.

نگارنده معتقد است که فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، همواره نیازمند زمینه های اقتصادی و زیرساختی مناسب است و مسلما بدون فراهم آوردن ملزومات زندگی در حد استاندارد، نمی توان از آن جامعه انتظار داشت که بدون توجه به نیازهای اولیه زندگی، در راستای کمال انسانی خود گام بردارند.

نگارنده ابتدا مقدمه ای نسبتا مفصل را در شناخت ماهیت اردوهای جهادی و ساختار آن ارایه نموده و سپس به مباحث اصلی کتاب و به دنبال آن ارایه نمونه ای واقعی از یک برنامه ریزی پرداخته است.

گزیده کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

مسئله ی محرومیت مناطق محروم و عدم برخورداری آن ها از امکانات لازم همواره در طول تاریخ پیش روی جوامع بشری بوده و می باشد. محرومیت مناطق محروم، همیشه در مقایسه با مناطق برخوردار سنجش می گردد و بدلیل رو به بهبود بودن وضعیت رفاه و برخورداری در اثر پیشرفت های فنی، اقتصادی و تکنولوژیکی و ... همیشه مناطقی داریم که به لحاظ شاخص های رفاه در وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق هم جوار خود هستند.

 این موضوع تلاش دائمی برای دستیابی به متوسط سطح رفاه برای تمامی مناطق و برقراری عدالت در بهره مندی از منابع توسط ساکنان کشور را غیر قابل اجتناب می کند. برنامه ریزی محرومیت زدایی، یکی از تلاش هایی است که برای کم کردن فاصله ی بین مناطق برخوردار و عدم برخوردار صورت می گیرد. در کشور اسلامی ما ایران، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل کاستی ها و مسایل و مشکلات انباشته ای که فرا روی مناطق قرارگرفته بود، تلاش برای محرومیت زدایی آغاز گردید.

صفحات کتاب :
264
کنگره :
HN670/2‭‬
دیویی :
307/141720955
کتابشناسی ملی :
6114716
شابک :
978-622-7177-25-1

کتاب های مشابه برنامه ریزی محرومیت زدایی

با موفقیت اضافه شد
0