کتاب چک لیست مدرسان pdf

اولین و جامع ترین مجموعه چک لیست های مورد نیاز سخنرانان و مدرسان

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000
نظر شما چیست؟
کتاب چک لیست مدرسان نوشته ی حسین شیرمحمدی به خوبی نشان خواهد داد که یک چک لیست از چه چیزهایی تشکیل شده است و مهم ترین ویژگی های آن چیست. این اثر همچنین دربردارندۀ اولین و جامع ترین مجموعه چک لیست های مورد نیاز سخنرانان و مدرسان است.

حسین شیرمحمدی سال های بسیاری از عمر خود را به تدریس اختصاص داده است. همچنین او در سال های اخیر از سخنرانان حرفه ای به شمار می آید. به طوری که در شش ماه دوم سال 98 سمینار ها و دوره های آموزشی بسیاری برگزار کرده است.

این کتابچه حاوی تجربیات و آزمون خطاهای او در طول این سال هاست. چک لیست های موجود در این کتاب مانند یک دستیار با حافظه قوی برای شما عمل می کنند. با وجود این کتابچه شما دیگر قرار نیست چیزی را از قلم بیندازید. ذکر این نکته ضروری است که رسالت چک لیست آموزش نیست بلکه یادآوری وظایفی خواهد بود که باید انجام شود. بنابراین از این کتاب انتظار آموزش نداشته باشید. شما می توانید چک لیست های این کتاب را همیشه همراه خود داشته باشید.

گزیده از کتاب چک لیست مدرسان:

چک لیست (check list) به معنای فهرست کنترل یا فهرست بازبینی است. در واقع چک لیست، فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستوراتی است که باید برای رسیدن به یک هدف خاص به اجرا در آید.

هدف چک لیست تقسیم بخش های مختلف یک پروژه به آیتم های خرد هست تا هیچ چیزی از قلم نیفتد. در واقع چک لیست ابزاری قدرتمند برای مدیریت یک پروژه و فعالیت (task) است.
کنگره :
‏‫‭PN4129‬‬
دیویی :
‏‫‭808/51‬‬
کتابشناسی ملی :
7271515
شابک :
978-622-732147-0
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
72

کتاب های مشابه چک لیست مدرسان